نیسان روگ ۲۰۱۷ کلکسیونی از فناوری های ارتباطی

به عنوان بخشی از برنامه بازنگری نیسان بر روی محصولات ۲۰۱۷، کراس اوور محبوب نیسان روگ به طیف وسیعی از فناوری‌های پیشرفته مجهز شده است. این فناوری‌ها بیشتر جنبه ایمنی داشته و از جمله آنها می‌توان به هشدار نقاط کور بر پایه رادار و هشدار ترافیک پشت خودرو اشاره کرد که هر دوی آنها اکنون […]