پزشکیان رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شد/ ملکشاهی نایب‌رئیس اول

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در انتخابات هیات‌رئیسه این هیات، مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.