وزیر امورخارجه فیلیپین در اجلاس سازمان ملل: در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر دخالت نکنید!

وزیر امورخارجه فیلیپین خواستار دخالت نکردن سازمان ملل در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر در این کشور شد.