وزیر امورخارجه فیلیپین در اجلاس سازمان ملل: در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر دخالت نکنید!