دولت سوریه در حمله شیمیایی غوطه شرقی دست نداشته است

یک کارشناس فرانسوی در امور دفاعی و روابط بین‌الملل در مصاحبه با اسپوتنیک از عدم دست داشتن و مسئولیت دولت سوریه در حمله شیمیایی غوطه شرقی سخن گفت.