آغاز نمایشگاه بین‌المللی تلکام ۲۰۱۶

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی تلکام ۲۰۱۶ از امروز آغاز به کار کرد.۱۵:۴۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر