نقش موثر اجلاس جهانی صنایع دستی بر ارتباط هنرمندان کشورهای مختلف

خواجه انصاری در حاشیه نشست شورای جهانی صنایع دستی اظهار کرد: هرفعالیت و حرکتی دارای پشتوانه علمی است که نقش دانشگاه به خوبی در آن نمایان است. وی افزود: اجلاس صنایع دستی و همایش هایی از این دست می تواند به ارتباط بین هنرمندان کشورهای مختلف کمک می کند. رئیس دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر […]