با بهترین کیف‌های دانش آموزی آشنا شوید/ کیف نامناسب تهدیدی برای ستون فقرات

کیف به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار مورد استفاده دانش‌آموزان در صورتی که استاندارد مناسب را نداشته‌ باشد، سبب بروز آسیب جدی بر سلامت جسمی آنان می شود.