خدمات‌دهی جیرینگ همراه اول به مشترکین همه اپراتورها