فراخوان جنگ در سودان جنوبی

رهبر شورشیان سودان جنوبی و معاون پیشین رئیس جمهوری این کشور در بیانیه‌ای، هواداران خود را به جنگ نظامی با دولت «سالوا کر» رئیس جمهوری کنونی این کشور فراخواند.