مرسدس می باخ S 600 پولمان گارد معرفی شد

مرسدس خودروی فوق لوکس و ضد گلوله‌ی جدید خود را با نام می‌باخ S 600 پولمان گارد را معرفی کرد.