بازداشت ۱۴ فلسطینی در کرانه باختری/شهادت یک اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی