استقبال بیش از یک میلیون کاربر اینستاگرام از عکسی از دریاچه ارومیه

اینستاگرام با بیش از ۱۹۰ میلیون کاربر چندین مرتبه تا کنون عکسهای روز خود رو به ایران اختصاص داده بوده ولی این اولین بار است که این کمپانی عکس هفته خود را از یک عکاس ایرانی انتخاب میکند و با استقبالی میلیونی کاربران روبرو شده است