استقبال بیش از یک میلیون کاربر اینستاگرام از عکسی از دریاچه ارومیه