برد پرگل فوتبالیست‌های نوجوان با گلباران ویتنام/ شاگردان چمنیان جهانی شدند