پهپاد جاسوسیِ عربستان سرنگون شد

نیروهای یمنی یک پهپاد جاسوسیِ عربستان سعودی را در استان صنعای یمن سرنگون کردند.