تکاپوی احزاب آلمانی برای انتخاب جانشین رئیس‌جمهور این کشور

احزاب آلمانی در شرایطی برای انتخاب نامزد جانشینی رئیس‌جمهور تلاش می‌کنند که وزیر خارجه این کشور همچنان به عنوان یکی از مهمترین گزینه‌ها برای تصدی این سمت مطرح است.