دولت اردن ترور نویسنده اردنی را محکوم کرد/ خانواده حتر دولت اردن را مسئول حادثه دانست

در حالی که دولت اردن با صدور بیانیه‌ای ترور نویسنده و روزنامه نگار اردنی را محکوم کرده، خانواده ناهض حتر دولت را مسئول مرگ او می‌داند.