«دریادار کوزنیتسوف» بزرگ به جنگ داعش رفت (تصاویر)

ناو هواپیمابر «دریادار کوزنیتسف» روسیه به زودی برای پشتیبانی از عملیات نظامی این کشور در سوریه به سواحل روسیه می سد….