ایران ادعای وزیر خارجه امارت دربارۀ جزایر سه‌گانۀ ایرانی را بی‌اساس توصیف کرد