طوفان مرد بابلی را کشت

طوفان بامداد امروز منجر به شوک یک مرد ۵۴ ساله بابلی و نهایتا مرگ وی براثر سکته مغزی در روستای احمد چاله‌پی بابل شد.