اسطوره رمی‌ها همچنان می‌تازد / توتی ۲۵۰ گله شد +پوستر