مشکلات سیاسی اسپانیا همچنان ادامه دارد/ آیا راخوی در تشکیل دولت جدید موفق خواهد شد؟

با وجود پیشرفت‌های اندک در روند انتخاب دولت اسپانیا، آینده این کشور همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.