توافق روسیه و ترکیه درخصوص هماهنگی پروازها بر فراز حریم هوایی سوریه

روسیه و ترکیه به توافقی درخصوص پروازهای جنگی بر فراز حریم هوایی سوریه دست یافتند.