ثبت نام در دومین مسابقه برنامه نویسی دانشگاه شریف آغاز شد

عضو هیات علمی دانشکده کامپیوتر از برگزاری و آغاز ثبت نام دومین مسابقه برنامه نویسی کدکاپ دانشگاه صنعتی شریف خبر داد.