ثبت نام در دومین مسابقه برنامه نویسی دانشگاه شریف آغاز شد