همه پرسی در سوئیس درباره قانون اطلاعاتی جدید

سوئیسی ها برای اعلام نظر درباره طرح اطلاعاتی به پای صندوق های رای رفتند.۱۶:۴۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر