پوتین می‌خواهد دوباره «کا‌.گ‌.ب» را احیا کند

رییس جمهور روسیه قصد دارد سرویس اطلاعاتی شوروی سابق که «کا‌.گ‌.ب» نام داشت را دوباره احیا کند.