نعیم قاسم: ایران الگویی والا در منطقه است/از کشورهای منطقه می‌خواهیم با ایران همکاری کنند