این فوتبال هیچ وقت پاک پاک نمی شود/ میناوند: چوب لای چرخ مان می‌گذارند