شادکام: حفظ نتیجه ۲ بر صفر سخت است

با وجود گل زیبایی که محمد شادکام وارد دروازه پدیده کرد اما نفتی‌ها موفق به حفظ برتری خود نشدند و با تساوی ۳ ـ ۳ از مشهد به آبادان بازگشتند.