جهانیان: مخالفانم را به خدا واگذار می‌کنم

شهاب جهانیان ادعا می کند کسانی که می گویند او برای استقلال حاشیه سازی کرده را به خدا واگذار می کند.