صیادمنش بهترین بازیکن ایران – ویتنام

الهیار صیاد منش که موفق شده بود در بازی برابر ویتنام ۲ گل بزند، به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد.