سیکینگ آلفا: تولید نفت تا پایان سال کاهش می‌یابد

کشورهای تولیدکننده نفت امیدوار هستند بهای طلای سیاه در آینده نزدیک به ثبات نسبی برسد.