رهبر بوکوحرام با انتشار ویدئویی مرگ خود را تکذیب کرد

رهبر گروه تروریستی بوکوحرام با انتشار پیام ویدئویی خبر مرگ خود را تکذیب کرد.