طرح استیضاح فانی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد+متن طرح

طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش، امروز پس از بررسی در کمیسیون آموزش به هیأت رئیسه تقدیم شد.