حداقل باید ۱۵ امتیاز می‌گرفتیم؛/ میثاقیان: انتظارات از من و منوچهری بالاست

اکبر میثاقیان سرمربی تیم بادران می‌گوید که با این شرایط بیگانه نیست و آرام آرام به بالای جدول خواهند رسید.