در مصاحبه با خبرنگاران/ گومس: در بارسا پست اصلی خودم بازی نمی‌کنم