ویدیویی از ترور نویسندۀ اردنی که دشمن عربستان بود

“ناهض حتر” نویسنده معروف اردنی که مطالب و مقاله‌های بسیاری را در رسانه‌ها علیه عربستان سعودی،وهابیت و رژیم صهیونیستی، منتشر می کرد، ترور شد….