پایگاه آمریکایی: وهابیت دَخلِ آل سعود را خواهد آورد!

یک پایگاه آمریکایی توضیح داد که چگونه وهابیت عامل سرنگونی آل سعود خواهد شد….