فعال سیاسی: پول لابی اسلحه در کنگره امریکا

یک فعال سیاسی می‌گوید لابی اسلحه در امریکا در دهه‌های گذشته پول زیادی در کنگره هزینه کرده‌است تا مانع تصویب قانونی در زمینه محدودیت در اختیار داشتن سلاح شود.