ورود ناو جنگی به دریای مدیترانه

ناو جنگی گریگورویچ روسیه به دریای مدیترانه وارد شد.۱۶:۵۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر