مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان بدون اضافه کردن مبلغی به صندوق برطرف شد

وزیرتعاون ، کار ورفاه اجتماعی گفت: مساله بیمه تکمیلی بازنشستگان را بدون اضافه کردن حتی یک ریال به صندوق برطرف کردیم. Powered by WPeMatico