تکیه گاه اوباما در آسیای جنوب شرقی فروپاشید

رئیس جمهور فیلیپین هرگونه انتقاد از سوی مقامات ایالات متحده را به مثابه ایجاد آشوب و دخالت در مسائل داخلی کشورش تلقی کرد.۱۷:۱۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر