واکنش وزارت خارجه ایران به اتهامات واهی امارات

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به لزوم اتخاذ سیاست های واقع بینانه و ضد خشونت و تروریسم از سوی تمامی کشورهای منطقه برای عبور از ناآرامی های کنونی، وزیر خارجه امارات را به واقع گرایی و اجتناب از تکرار اتهامات واهی و بی اساس توصیه کرد.۱۷:۱۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر