گسترش ناامنی ها در منطقه نتیجه مداخله قدرتهای بزرگ

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست های نادرست و حمایت های قدرت های جهانی و برخی کشورهای منطقه از گروه های تروریستی باعث گسترش ناامنی و بی ثباتی در منطقه به ویژه در عراق و سوریه شده است.۱۷:۲۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر