هدررفت ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی دولت و اعطای ۱۰۰۰ میلیارد تومان یارانه به دهک های بالای درآمدی