چرا معتقدیم کریستین رونالدو اوضاع مناسبی ندارد؟

در ۷ فصل گذشته سابقه نداشت که کریستیانو رونالدو چنین شروع بدی در رئال مادرید داشته باشد.