اسناد محصول مرموزی از اپل مجهز به بلوتوث و NFC به FCC تحویل داده شدند