مهمترین رویدادهای امنیتی ۴ مهر افغانستان

حمله مسلحانه به یک فعال مدنی در «هرات»،‌ کشته شدن ۱۵ داعشی در «ننگرهار»،‌ درگیرى میان افراد مسلح «احزاب جمعیت» و «جنبش» در «فاریاب»،‌بیرون راندن طالبان از «قندوز»،‌مهمترین رویدادهای امنیتی ۴ مهر افغانستان است.